Φυλλάδια
Πλεονεκτήματα
 
 
 
 
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για το Νοσηλευτικό Προσωπικό

 

Εξοικονόμηση χρόνου. Αποδεσμεύει τη νοσηλεύτρια από τις εργασίες καθαριότητας και συντήρησης των σκευών πολλαπλών χρήσεων, ούτως ώστε να διαθέτει τον πολύτιμο χρόνο της προσφέροντας στους ασθενείς ουσιαστικές υπηρεσίες νοσηλείας. Παρέχει ασφάλεια στο νοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα σε μονάδες λοιμωδών νόσων και Aids.

Για το Νοσοκομείο

 

Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο υγιεινό σύστημα για την διαχείριση των ανθρωπίνων απορριμάτων, μηδενίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσης των λοιμώξεων, χρησιμοποιόντας προϊόντα μιας χρήσης. Μικρό κόστος αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης. Απλή διαδικασία εγκατάστασης, μικρή κατανάλωση ενέργειας και νερού - απαιτείται μόνο ΚΡΥΟ νερό.

Για τον Ασθενή

 

Σιγουριά και ασφάλεια. Ο ασθενής έχει στην διάθεσή του κάθε φορά ένα καινούργιο αμεταχείριστο σκεύος. Εμπιστοσύνη στη νοσηλεία του Νοσοκομείου. Φιλικά στο δέρμα σκεύη - αντίθετα με τις μεταλλικές ή υάλινες σκοραμίδες και ουροδοχεία. Αθόρυβο στην χρήση του - ακόμη και την νύκτα - δεν ενοχλούνται οι ασθενείς

Για το Περιβάλλον

 

Δεν χρησιμοποιείται καμμία χημική ουσία, κανένα απορρυπαντικό ή απολυμαντικό. Αρα πολύ φιλικό για το περιβάλλον.


Copyright © SurgiLife Ltd All rights Reserved